Da li su mlečeni zubi važni

 

 

Na našim prostorima postoji EPIDEMIJA karijesa mlečnih zuba. Nacionalna studija u Srbiji pokazuje da već 13%  dvogodišnjaka  ima znake oboljenja, u 3. godine to je oko 30 % , a u 6. godina i 80%. U odnosu na studije od pre 10-tak godina radi se o značajnom povećanju. Preko  80 % postojećih lezija nije sanirano.

Veliki je  broj naših građanja koji smatraju da mlečni zubi nisu važni i ne veruju da se na njima javlja zubni kvar. Tragično je da i brojni stomatolozi ne prilaze ozbiljno zdravlju mlečnih zuba i čak odbijaju njihovo lečenje (plombiranje ili vađenje).

Ne obazirite se na “savete” da mlecni zubi nisu bitni i da ih ne treba lečiti!!! Stomatolozi koji
tako govore čini ozbiljnu stručnu grešku.

Bez mlečnih zuba nema pravilnog razvoja vilica, govora, kvalitetne ishrane, ali ni pravilnog razvoja i postavljanja stalnih zuba. Bez kvalitetnog žvakanja nema ni dobrog varenja, a na taj način su ugrožene mnogobrojne funkcije organizma. Sa obolelih mlečnih zuba se prenose bakterije na stalne i ukoliko su prisutni slobodni šećeri ubrzavaju i njihovo propadanje.

Oboleli mlečni zubi su izvor infekcije i kao takvi mogu ugroziti opšte zdravlje, a posebno imunitet. Oboleli mlečni zubi ugrožavaju razvoj i zdravlje stalnih zuba. Razoreni ili izvadjeni mlečni zubi u savremenom društvu mogu ozbiljno da ugroze i psihološki razvoj i intelektualne sposobnosti deteta. Detaljnije

             

 

Sa održavanjem higijene zuba se mora započeti odmah po njihovoj pojavi, a još bolje i pre nicanja sa čišćenjem grebenova. Ali samo saveti da zube treba čistiti nisu uvek dovoljni!Pravilna i redovna prevencija od najranijih dana je najsigurnija način obezbeđenja zdravlja zuba u budućnosti. Detaljnije

Najbolje je da se što ranije ODREDI RIZIK DETETA I RODITELJA i na osnovu njega sprovede individualna zaštita. To znači da bi dečji stomatolog trebao da vidi dete već odmah po nicanju prvih zubića, a najkasnije do prve godine. Detaljnije

Takvi su i protokoli u svim razvijenim zemljama, i zato je tamo rani (cirkularni)karijes mnogo ređi. O ovom oboljenju koje je u stanju da za nekoliko meseci razori veliki broj mlečnih zuba često pričamo jer je zabrinjavajuće veliki broj malih pacijenata koji su nepotrebno izgubili zubiće. Detaljnije

Idealno bi bilo da redovni kontrolni pregledu budu najmanje dva puta godišnje, a kod rizične dece i češće.

Kod nas postoji pogrešno i nestručno mišljenje da se zubi ne pregledaju i ne leče pre treće godine, a prvi put se odlazi kod dečjeg stomatologa tek ako ima nekih problema. To je u suprotnosti sa važećim pravilnikom i preporukama, po kome je obavezan prvi pregled zuba u toku prve godine(odmah po niacnju), ali koji je uglavnom mrtvo slovo na papiru jer nije praćen sveobuhavtnim organizovanim programom kontrole i prevencije oboljenja usta i zuba.

Praćenje rizika i redovne kontrole od najranijeg uzrasta omogućavaju rano otkrivanje rizičnih faktora i početnih promena, koje je tada moguće lako zaustaviti i često u potpunosti oporaviti.

 

 

 

Pogledati još:
(za otvaranje pojedinih linkova neophodno je posedovanje facebook profila)

Najčešće stručne greške u dečjoj stomatologiji

Zašto vaše dete ima bolesne zube

Posledice oboljevanja mlečnih zuba

Šta treba raditi kada dete ima bolesne zube 

Da li se kod beba mogu lečiti oboleli zubi

Šta se i kada primenjuje u individualiziranoj prevenciji

Karijes je porodoični problem:

Šta se radi kod preveremenog vađenja mlečnih zuba

Pišite nam na:

Sva prava zadržana © 2018 Dečja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović

Sva prava zadržana © 2018 Decja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović