Osnovne činjenice o zubnim plombama

1. Karijes sne leči plombiranjem!

 

Savremena stomatologija ima za cilj, i ima mogućnosti, da otkriva i deluje na rizične faktore koji dovode do oboljevanja zuba,  i da otkriva zubni kvar u samom začetku(pre pojave defekta), kada je moguće u potpunosti oporavit tkivo zuba, bez bušenja i plombi.

Budućnost stomatologije nije više dosadašnji hiruški pristup i nadoknadjivanje(brušenje, implantati, vrunske plombe i krunice), već očuvanje zuba u celosti. Detaljnije

 

 

2. Plombe su nužno zlo! 

Ukoliko se uznapredvali karijes ne zatvori, dolazi do razaranja zuba, infekcije koja se često završava  vađenjem(pogotovu kod mlečnih zuba). Vađenjem i jednog zuba ugrožavaju se prostali zubi, proces žvakanja i vilični zglob, zašto je poželjno da se on nadoknadi. Nedostatak većeg broja zuba ili ako su oni prisutni, a nelečeni, ozbiljno ugrožava opšte zdravlje.

Slika 1. Napredovanje karijesa

 

3. Ne postoji više dilema sive lil bele plombe

Sive plombe(izrađene od amalgama-legure srebra sa živom) su nekada jedino mogle da izdrže snažne pritiske(od više desetina kilograma) koji se ostvaruju prilikom žvakanja. Danas savremeni materijali koji zadovoljavaju i estetske karakteristike mogu da se postavljaju i na bočne zube. Kada je reć o maloj deci, problemi nastaju zbog otežanog rada i posebno mogućnosti da se obezbedi potpuna izlolacije od vlage na koju su bele plombe(materijal se naziva kompoziti) veoma osetljive. Posebna grupa materijala, koji se nazivaju glas-jonomer cementi više su prilagođeni uslovima rada sa malom decom, a imaju i dovoljnu otpornost. Pored toga oni otpuštaju fluoride koji direktno utiču na očvršćavanje(remineralizacija) okolnih tvrdih tkiva zuba(gleđ i dentin) oslabljenih tokom procesa razvoja karijesa.  Savremeni materijali za plombe mogu da budu i u boji, što je često zanimljivo i motivišuće za decu.       (Slika 2. )

Slika 2. Plombe mogu da budu i u boji

 

Sive plombe(ispuni), sadrže u sebi živu. Iako nema dokaza da ona štetno utiče na zdravlje samih nosilaca plombi, smatra se da može predstavljati značajni izvor ekološkog zagađenja kod pripreme i skidanja takvih ispuna, pa postoji tendencija da se zabrani njihova dalja primena. Sama praksa i estetski zahtevi pacijenata uglavnom su ovu vrstu plombi i potisnuli. Nije preporučljivo da se potpuno kvalitetni ispuni od srebrnog amalgama menjaju smao zbog svoje boje, jer njihovo skidanje dodatno slabi strukturu i otpornost zuba. Detaljnije

 

4. Sa postavljanjem plombe tek počinje ozbiljan posao lečenje karijesa.

I jedan jedini obleo zuba(a skoro nikada nije samo tako) znak je visokog rizika i zahteva ozbiljne mere uklanjanja rizičnog okruženja u usnoj duplji i oporavljanja i jačanja preostalih zuba, na kojima sigurno postoje početne promene čijim pravovremenim  lečenjem može da se izbegne postavka plombi.

Postavljanjem plombi posebno na bočnim površinama zahteva pojačanu prevenciju i čišćenje! Detaljnije

 

5. Svaka plomba slabi zub!

 

 

 

Plombiranje zuba znači uklanjanje promenjenog(raspadnutog) tvrdog tkiva i popunavanje defekta materijalom koji poseduje dovoljnu otpornost. Zato je izuzetno značajno da se odlazi na redovne kontrole i rano otkrivaju promene koje mogu da se zaustave bez ili sa minimalnim ulanjanjem zubnog tkiva, što savremeni materijali i omogućavaju. Kontrole je najbolje sprovoditi prema ličnom riziku, a minimalno dva puta godišenje.

 


6. Plomba ne traje večno!

Iako je sve odlično urađeno od strane stomatologa, plombe ne traju večno. U zavisnosti od ishrane, nege, načina žvakanja, pa i samog materijala, dolazi do trošenja, pucanja, ili pojave novih karijesa pored nje. Zub sa velikim plombama, pogotovu ako su lečeni kanali(„vađenje živca“) podložniji su pucanju, pa je poželjnije da se urade dodatna ojačanja. Prihvatljivi vek jedne plombe, koji priznaju npr i osiguranja, iznosi do 5 godina, mada kvalitetan ispun moze da traje i preko 10 gdoina. Kod mlečnih zuba je stanje nepovoljnije i vezano je za samu veličinu gubitka tkiva. Detaljnije

 

7. Velike plombe uvek nose rizik od mogućih komplikacija

Uvek postoji mogućnost, ako je karijes već dosta pododmakao u dubinu zuba, da je unutrašnje meko tkivo  sa krvnim sudovima i nervima(zubna pulpa, „živac“) već nepovratno inficirano i da će postepeno dolaziti do njegovog laganog izumiranja. To se ne oseća, ali se infekcija širi prema viličnoj kosti i stvara u njoj tzv. procese, koji može da s iznenadana aktivira i izazove bol i otok. Zato je neophodno povremeno proveravati stanje takvih zuba, što podrazumeva i rendgenske snimke. Detaljnije


Slika 3. Gotove fabričke krunice za
mlečne zube


Kada je razaranje zuba usled karijesa veliko(pogotovu na mlečnim zubima), plombe često nisu dovoljne da se odupru silama žvakanja. One lako pucaju, ali isto tako može da se slomi i sam zub. U takvim slučajevima se umesto plombe preporučuje postavljanje krunice. Za mlečne zube se koriste posebne,fabričke  čelične ili plastične, a u poslednje vreme i cirkonijumske krunice.(Slika 3.) Detaljnije

 

8. Preventiva prema ličnom riziku je najjeftinije rešenje

Što se više zapušta stanje zuba, troškovi su veći, a nerešavanje problema(infekcije, krezubost, bezubost) ozbiljno ugrožava opšte zdravlje. Detaljnije

 

POLEDATI DETALJNIJE:

Plombe nisu zdravlje

Da li treba popravljati mlečne zube

Da li se karijes može lečiti bez bušilice

Zdravlje je najjeftinije rešenje…ai ga treba sami da tražite

 

Pišite nam na:

Sva prava zadržana © 2018 Dečja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović

Sva prava zadržana © 2018 Decja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović