Da li se kod beba mogu vršiti stomatološki zahvati?

Ne uzimajte za ozbiljno stomatologe koji tvrde da se kod beba(ili male dece uopšte) ne vrše stomatološke intervencije. Nije greh ako pojedinac ne zna da radi sa malom decom, ali je velika stručna greška ako se roditelji ne upute kod za to obučenog specijaliste.

Svako oboljenje zuba, bez obzira o kome se uzrastu radi MORA SE LEČITI!!! Ako se to ne čini ozbiljno se ugrožava opšte zdravlje, zdravlje stalnih zuba u razvoju, otežava se normalna ishrana, razvoj govora i dr.

 

Zubna pasta sa prirodnim apatitima koji oporavljaju zubnu gleđ

 

Najveći problem kod rada sa malom decom je izuzetno veliki otpor koji ona pružaju prilikom svakog prilaska usnoj duplji. Ona predstavlja u tom period neku vrstu “tabu zone”. Taj otpor doživljavaju i roditelji prilikom pokušaja pranja zuba ili bilo kakvog “petljanja po ustima”. Sam prilazak ustima uglavnom izaziva burnu reakciju i bez obzira da li se radi običan pregled ili vađenje zuba. Što je „prisustvo u ustima deteta“ duže neprijatna rekacija(plač, vriska, opiranje) će biti jača. Ipak dete to ne doživljava kao stalnu traumu i uglavnom se smiruje čim se udaljimo od usta.

Postoje dve mogućnosti:

1. Opšta anestezija. Na zapadu je uobičajena praksa da se sve intervencije na zubima kod dece mlađe od 3 godine uglavnom vrše u opštoj anestezij(blaga sedaciji ili čak kompletna inhalaciona anestezija). Za to postoji više razloga:

  •  jednostavniji je rad i nije potrebno uspostavljanje saradnje sa detetom i roditeljima
  • osiguranja uglavnom plaćaju intervencije u opštoj anesteziji pa su ovakvi zahvati finansijski isplativiji
  • u jednoj poseti se mogu uraditi sve neophodne intervencije poput plombi, krunica i vađenja zuba.
  • ne postoji rizik da roditelji tužakaju pacijenta zbog „primene sile“Veliki nedostatci ovakvog pristupa su:
  • svaka opšta anestezija nosi u sebi određeni rizik i ne treba ga nepotrebno iskušavati. Detaljnije
  • visoka cena koju osiguranje kod nas ne pokriva u svakom slučaju (osim za decu sa posebnim potrebama)
  • pojedini zahvati, poput lečenja ranog karijesa, ne mogu se uraditi u jednoj poseti već zahtevaju više poseta u dužem periodu.

Veliki broj roditelja nam se javljaju iz inostranstva želeći da izleče zube kod svojih bebica, ali bez uvođenja u opštu anesteziju što im se jedino predlaže.

2. Druga mogućnost je rad u klasičnim ambulantnim uslovima, sa kratkim intervencijama uz korišćenje lokalne anestezije gde je to zaista neophodno(praktično je jedino kod vađenja zuba). Svakako da je u ovakvoj sistuaciji neophodan veći napor i roditelja i stomatologa. Dete će uvek da se buni, biće plača, otimanja i ponekada „borbe“. Roditelj mora da pridžava dete i da ga blokira da bi se nešto uradilo. Ono što je sigurno da posle takvih intervencija u ranom uzrastu, ako se nastavi rad(posebno preventivni) kod deteta ne ostaje psihička trauma i strah od stomatologa; postaće izuzetni pacjenti koji rado dolaze u ordinaciju. To je lično iskustvo iz dugogodišnje(preko 30 godina) prakse sa hiljadama dece svih uzrasta.

Rad na lečenju ranog karijesa danas nije jednokratno postavljanje plombe, već višemesečno praćenje i zaštita zuba. Dete će na svaki takav zahvat reagovati kao i da mu vadimo zube, a nemoguće je da se zbog 5 minuta intervencije jednom mesečno uvodi u opštu anesteziju.

Uostalom i roditelji moraju svakodnevno sprovoditi sličnu „agresiju“ prilikom pranja zuba ili nanošenja različitih preventivnih preparata neophodnih da se zaustavi proces topljenja gleđi zuba.

U ranijem periodu, sa klasičnim materijalima, koji su zahtevali i obimniju obradu, često je i bilo vrlo otežano da se urade kvalitetne zaštite i nadoknade oštećenih zuba. Danas je velika pogodnost za rad postojanje savremenih materijala koji omogućavaju veoma jednostavnu i efikasnu privremenu zaštitu zuba(uglavnom bez „bušenja“), svek dok dete ne sazri dovoljno za definitivni ispun(plombu). Često ove priveremene intervencije ostaju i trajne.

Uvođenjem preparata na bazi srebra i fluorida drastično se olašava i skraćuje rad, a karijes se u potpunosti zaustavlja na svim lokacijama. Čak i na zapadu počinju zbog njih da napuštaju staru praksu i odustaju od opšte aoestezije. Jedini nedostatak im je što tretirano tkivo pocrni, pa nije najpogodnije za prednje zube. Detaljnije (stručni rada)

Čak i kod zuba gde je došlo do pucanja tkiva  moguće je  do određenog stepena razaranja da se,  sa   specijalnim materijalima,  nadoknaditi defekt(Slika 2.).

Slika 2. Restauracija razorenih mlečnih zuba kod detce uzrasta 2 godine 
Detaljnije

Ali uznapredovali oblici, posebno ako se javila infekcija, čiji je znak pojava fistule ili otoka zahtevaju vađenje zuba. Njihovo čuvanje predstavlja veliku stručnu grešku, jer se time ugrožava opšte zdravlje i stalni zubi ispod njih. Detaljnije

Slika 3.  Karijesom razoreni mlečni zubi sa znacima infekcije. Neophodno je njihovo vađenje

Lični stav je da kod najvećeg broja male dece nije potrebna opšta anestezija za uobičajne stomatološke zahvate, pa čak i za vađenje zuba(to je još i najjednostavnija internencija). Vrlo kvalitetno se sve može uraditi i na klasični način, svakako uz „određene napore“. Svome detetu  nikada ne bih lečio zube u opštoj anesteziji.

Opšta anestezija u dečjoj stomatologiji je rezervisana samo za decu sa ozbiljnim zdravstvenim problemima(npr oboljenja krvi i sl.) ili fizičkim hendikepom(cerebralna paraliza i sl), ili kod teže mentalne zaostalost u starijim uzrastima.

Ipak najbolji način da se do ovakvih dilema i ne dolazi je pravovremeno započinjanje sa primenom preventivnih mera na osnovu lilčnog rizika svakog deteta.

 

Pogledati još:

 Sve što treba da znate o zubnom kvaru kod beba i male dece

Zaključci u vezi primene opšte anestezije za lečenje zuba kod male dece

Kako sprečiti pojavu karijes kod beba

Podsetnik za zdravlje zuba kod dece

Pranje zuba kod beba

Šta ako dete pruža otpor pri pranju zuba

 

Pišite nam na:

Sva prava zadržana © 2018 Dečja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović

Sva prava zadržana © 2018 Decja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović