Prevencija po meri pojedinca

Na sadašnjem nivou stomatološke nauke i prakse, zdravstveno i ekonomski nije opravdano da svako dete dobija isti nivo preventivnih mera. Danas je moguće, posle analize kombinacije naslednih, zdravstvenih (bioloških) i socijalnih faktora, dosta precizno proceniti verovatnoću da li će se karijes kod nekog deteta(pa i odrasle osobe) razvijati i napredovati, čak i pre pojave prvih kliničkih pokazatelja. Detaljnije 

Ta verovatnoća se označava kao STEPEN RIZIKA, i na osnovu njega je moguće selektivno vršiti izbor zaštitnih mera i sredstava. Takav pristup se naziva INDIVIDUALIZIRANA PREVENCIJA i preovlađuje u organizovanju borbe protiv karijesa.

Ovde ćemo pričati samo o mogućnostima da roditelji pojedinačno obezbede najefikasniju prevenciju po meri svoga deteta. Nažalost, u našoj sredini ne postoje ovakvi pomaci na širem planu; još uvek se ili pružaju pojedine preventivne usluge svoj deci(npr premazivanje zuba fluorom, prepisivanje tabletica i dr.), ili se, što je češće u poslednje vreme, vrši i redukcija organizovanih preventivnih mera, a i ono što postoji na papriu se neredovno sprovodi. U oba slučaja, rezultati su pogoršano zdravlje i nepotrebno veliki troškovi zajednice. Deklerativno deca imaju besplatne usluge, ali se sve uglavnom svodi na lečenje posledica karijesa. Sa time ni jedna strana nije zadovoljna. Detaljnije

Organizovana prevencija, na osnovu rizika značajno smanjuje utrošena sredstva i poboljšava zdravlje naroda.

Procenu rizika vrši stomatolog

Pojava i jednoog jedinog zubnog kvara, bilo da se radi o početnim promenama(bele mrlje) ili razvoju defakta(rupica),  predstavljaju visoki rizik! I to uvek ukazuje da promene postoje i na drugim mestima i da za njima treba tragati.

Nizak rizik nije odsustvo rupica na zubima (stomatolozi to zovu kavitetom), ili plombi, kao tragova njihovog ranijeg postojanja. Videli smo da je to samo završni stadijum karioznog procesa, koji traje duži period. Plombrianje sprečava širenje razaranja na druge delove zuba i širenje infekcije na kost i po organizmu, ali ne zausutavlja karijes. Detaljnije

Nizak rizik znači odsustvo ili minimalno prisustvo faktora rizika. Detaljnije

Analiza faktora  rizika može da uputi, i pre bilo kakvih vidljivih znakova, u kojoj meri je slabljenje gleđi aktivno, i šta je sve potrebno da se ono zaustavi. Pojava karioznih belih mrlja, a pogotovu rupica na zubima, znak su postojanja bolesti, i tada se već govori o nophodnosti primene mera lečenja.

Savremeno lečenje karijesa nije samo plombiranje i remineralizacija belih mrlja, već i dugotrajni proces uspostavljanja ravnoteže u usnoj duplji i na površini zuba.

Rizične osobe, moraju da prime dodatne zaštitne mere. Kod njih obično pranje zuba više nije dovoljno.

Isto tako, stepen rizika određuje i učestalost samih kontrolnih poseta, kao i nivo zdravstveno-vaspitnog rada u cilju promene štetnih(rizičnih) navika. Detaljnije

Izbor  peventivnih mera i sredstava u odnosu na pojedinačni rizik.

Stepen rizika nije stalna kategorija, već je podložna promenama, pa je neophodno da se neprekidno proverava. Najoptimalnije je da to bude na godišnjem nivou. Prvo određivanje rizika se vrši pri prvom stomatološkom pregledu, koji bi trebao da bude  odmah po nicanju prvih zubića, a najkasnije do kraja prve godine. Detaljnije

Isto tako preventivne mere su prilagođavaju stepenu rizika i specifične su za svaki uzrast. Detaljnije

 

Pogledati još:

Opšti principi prevencije u stomatologiji

Kako sprečiti pojavu karijesa kod beba

Predškolsko dete sa karijesom-šta raditi  

Kako do zdravih stalnih zuba 

Kako očuvati zdravlje zuba kod tinejdžera

 

 

 

Pišite nam na:

Sva prava zadržana © 2018 Dečja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović

Sva prava zadržana © 2018 Decja stomatologija – Prof. dr Jovan Vojinović